• by Siven
  • Thu Mar 30 2017 02:00:00 GMT+0200 (CEST)

Ingen mer Zedtech

Efter mycket långa funderingar har vi nu beslutat att avsluta vårt sammarbete med Zed tech. Orsakerna är många men den största anledningen är att kommunikationen med Zed techs nya ägare inte har funkat så bra som tidigare och ett väl fungerande sammarbete med sina leverantörer är ett måste i den här branchen. Vi jobbar på att hitta nya leverantörer av bra klubb/ungdoms/master kanoter men har inget definitivt klart idag.